In het voorjaar van 2019 bedachten muziekvrienden componist en dirigent Arjan van Baest en tenor Peter Vos dat het tijd was voor een ander geluid. Beide zijn gepokt en gemazeld in de uitvoeringspraktijk van de jaarlijkse passieconcerten in Nederland. Een muzikale traditie waar veel mensen, gelovig en ongelovig, elk jaar naar luisteren en zich laten beroeren. Maar wat is de bron van die universele ontroering? Waarom juist dít verhaal van de arrestatie van Jezus van Nazareth, zijn veroordeling en kruisiging?

En zou er ook een moderne versie mogelijk zijn, met dezelfde thematiek, maar zonder een bron van kerkelijke traditie, zonder geloof in een godheid? Met Liefde voor elkaar, erkenning voor het niet maakbare leven als basis voor een avondvullend muziektheaterstuk?

Samen met tekstschrijfster Lindy van den Muijsenberg gingen zij op zoek naar een nieuwe theatervorm, passend in de huidige tijd en met de ervaring van twee millennia christendom, modern humanisme en ethiek. 

Thomas’ Passie is een vervolg, een meer humanistische kijk en een alternatief op de ons reeds bekende klassieke oratoria die het lijdensverhaal van Christus als centraal thema hebben. In een modern getoonzet jasje; een blend van muziekstijlen die gekend zijn in kleinkunst, musical en klassieke (kerk)muziek.

Een verhaal over een “historische Jezus” ontdaan van de opsmuk en “spin” van 2000 jaar Christelijke Kerk. Een zoektocht van mensen die zingeving in hun bestaan poogden te geven, duiding van door Jezus van Nazareth uitgesproken beeldspraak en parabels. Door de ogen van een paar van zijn volgelingen, met name Simon Petrus, Judas Thomas Didymus, Maria van Magdala, Johannes en Jezus’ moeder, Maria. Met gebeurtenissen die we kennen uit het Nieuwe Testament, aangevuld met gezichtspunten uit een ander perspectief.

In tekst en dialoog zien we perspectieven vanuit “Petrus”, een meer orthodox christelijke visie, naast het perspectief vanuit “Thomas”, een meer gnostische visie op dezelfde gebeurtenissen. De visie van Thomas en Maria van Magdala vertolkt een levensfilosofie die in die jaren in verschillende culturen zijn intrede deed. Een visie die verbazingwekkend veel aansluiting heeft met een moderne kijk op het leven, met mensen die eigen zingeving zoeken, vaak buiten de geëigende paden, en die maling hebben aan opgelegde dogma’s of voorschriften.

Na de plotse arrestatie, snelle veroordeling en directe kruisiging van Jezus blijven de volgelingen verslagen en alleen achter. Wie uit de ‘innercircle’ neemt het voortouw om de zending voort te zetten; en welke boodschap predikte Jezus nu exact? Hoe vertaal je dat naar de achterban en hoe houd je je vervolgers te vriend, maar ook op afstand? En binnen een groepsdynamiek geldt altijd: als de alphaman is weggevallen, wie stapt dàn op de apenrots?

En hier begint ons verhaal. Het is een vertelling waar machtswisseling en groepsdynamiek centraal staan. De (her)beleving van de gebeurtenissen tijdens Jezus’ leven worden stevig gekleurd door mythevorming en persoonsmystificatie. Dat leidt tot een splitsing van wat eens een vriendengroep was in volgelingen en afscheidelingen. Petrus, dominanter dan Thomas en minachtend naar de vrouw Maria Magdalena, wordt de leider van de club. Thomas en Maria Magdalena verlaten de groep. Zij gaan ieder hun eigen weg.

En het is van alle tijden: we zijn maar mensen…

1 gedachte over “Het project”

Reacties zijn gesloten.